طرح تامین مدرک:

BRITISH LIBRARY 

در این طرح تمامی کتب و مقالات مورد نیاز که در ایران موجود نباشد از کتابخانه بریتانیا جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید تهیه می شود.

 

اخبار و اطلاعیه