طرح غدیر چیست؟

عضویت فراگیر کتابخانه ها ,راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به منابع کتابخانه -ای دانشگاهی وبر اساس موغقیت و تجربه حاصل از "طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو "طراحی شده است به عنوان یک طرح دائمی به اجرا در می آید.

هدف اصلی :

ایجاد امکان دسترسی مستقیم وحضوری به منابع کتابخانه های زیر پوشش وزارت علوم وتحقیقات وفناوری برای اعضای هیئت علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی از طریق یک نظام رسمی وهماهنگ.

هدف جانبی :

- افزایش توان  کتابخانه ها در پاسخ گویی به نیاز استفاده کنندگان

- افزایش سطح استفاده از منابع موجود در کتابخانه های وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

- غلبه بر جدایی کتابخانه ها از یکدیگر

بر اساس این طرح اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وزارت علوم وتحقیقات و فناوری از محلی به عنوان مبدا برای آنها تعیین شده است یک کارت عضویت در  طرح وتعدادی کارت امانت دریافت می کنندوبه عضویت طرح در می آیند.اعضای طرح با استفاده از کارت اول می توانند به کلیه کتابخانه های زیر پوشش طرح که به نام کتابخانه های مقصد شناخته می شوند مراجعه واز تمامی خدمات آنها در محل استفاده کنندودر صورت نیاز ,با سپردن هر کارت امانت یک جلد کتاب که امانت دادنی باشد به امانت بگیرند.

 جهت عضویت :

لطفا به سایت http://saham.irandoc.ac.irمراجعه کنید و ثبت نام را اینتزنتی انجام دهید .

توجه:

نیازی به مراجعه حضوری به این مرکز نمی باشد.

 

-

 

 

                                                                                                 

اخبار و اطلاعیه