کارکنان
خانم دکتر ستوده رئیس کتابخانه      
آقای اسماعیل غضنفری مدیر داخلی کتابخانه 4322    
خانم الهام قبادی مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه 4310    
آقای علی اکبر فرخی کارپرداز
خانم هما عزیزی بخش مرجع 4316    
خانم زهرا مرادی اموررایانه ای کتابخانه 4331    
خانم  مهرنوش رزم آرا سفارشات 4337    
خانم مهتاب دهقان سازماندهی منابع فارسی وعربی 4334  
خانم مریم پاسالاری پایان نامه 4348  
خانم ثریا شیرازی آماده سازی منابع 4335    
خانم الهام امامی  پایگاه های اطلاعاتی 4338    
خانم  فروغ پور عماد توسعه مجموعه (نشریات فارسی  ) 4336    
آقای محمدحسین کارامد میز توزیع وگردش کتاب 4312    
 آقای قاسم رمضانی میز توزیع وگردش کتاب 4312    
خانم سمیه یاری پور پایگاه های اطلاعاتی 4502
خانم سميه ابراهيمي كارشناس رايانه 4339    
خانم بدرالسادات زمردیان مجموعه های خاص 4325    
آقای نعمت الله جهانفرد  نشریات ادواری 4324    
آقای  رضا حیدری میز توزیع وگردش کتاب 4317    
آقای علي زارعي میز رزو 4326    
آقای سعدی دهقان خدمات بازبینی 4323    
خانم طاهره آريانا اطلاع رسانی 4344    
خانم مژده رودکی مخزن لاتین 4315    
خانم نصرت تاج شهریزی سازماندهی منابع انگلیسی 4346    
آقای حمید بردبار مخزن فارسی 4326    
آقای علی شیعه امین اموال و انباردار 4343    
آقای بهزاد شفیعی مخزن فارسی 4312    
آقای علی اصغر تقویان میز توزیع وگردش کتاب  
خانم ناهید کسایی مجموعه جمعیت شناسی 4332
خانم انسیه مدنیان مجموعه علوم تربیتی 4345
خانم نرگس بیاتی بازبین  
انتظامات کتابخانه   4304    
اخبار و اطلاعیه