مجموعه سازمان ملل متحد

  • دانشگاه شیراز از اواخر دهه 60 میلادی به عنوان "کتابخانه واسپاری" سازمان ملل متحد انتخاب شده وبا پرداخت  حق عضویت سالانه نسخه ای از انشارات آن سازمان را دریافت می دارد

  • در حال حاضر مجموعه سازمتن ملل متحدکتابخانه منابع بسیار با ارزشی از انتشارات قسمتهای مختلف سازمان ملل و مراکز وابسته به این سازمان شامل یونسکو سازمان بهداشت جهانی سازمان خواربار وکشاورزی سازمان بین المللی کار یونیسف و..را در بر دارد.

  • علاوه بر نشریات چاپی ,کتابخانه مرکزی به پایگاههای اطلاعاتی سازمان ملل در نیویورک وژنو به صورت پیوسته دسترسی دارد.

  • لازم به ذکر است که همه انتشارات در این قسمت به زبان انگلیسی می باشد.

اخبار و اطلاعیه