شرايط عضويت

 

 
شرایط عضویت :

افراد ریر می توانند با پرداخت حق عضویت تعیین شده به عضویت کتابخانه مرکزی در ایند:

 • فارغ التحصیلان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه شیراز
 • کلیه بازنشستگان دانشگاه شیراز
 • دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی سایر دانشگاه ها دولتی و غیر دولتی تحت شرایط خاص
 • سایر افراد با معرفی نامه از سازمان و ادارات

شرایط عضویت آزاد:

 • عضویت ازاد در کتابخانه مرکزی یک ماه تا حداکثر 2 ماه و غیر قابل تمدید می باشد
 • عضویت برای استفاده از سالن مطالعه صادر نمی شود
 • هزینه عضویت ماهانه 30000 تومان  , 2 ماهه 50000 تومان است
 • استفاده از منابع در محل کتابخانه می باشد و امانت مواد کتابخانه ای به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد
 • استفاده از پایگاه اطلاعات الکتونیکی تحت ضوابط خاص مندرج در ایین نامه استفاده از پایگاه اطلاعاتی امکان پذیر می باشد
 • ثبت نام منحصرا با کد ملی و ارائه یک قطعه عکس 4*3 ،معرفی نامه معتبر از موسسه یا دانشگاه محل تحصیل و کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد
 • استفاده دانشجویان کارشناسی از پایان نامه ممنوع می باشد
 • دانشگاهیان دانشگاه شیراز و بستگان درجه یک آنها شامل ممنوعیت از استفاده از سالن مطالعه نمی شوند.
 • به اطلاع می رساند صدور مجوز استفاده از کتابخانه همه روزه از ساعت 8:30 -11:30 صادر می گردد.
 
 
اخبار و اطلاعیه