جستجوي منابع چاپي کتابخانه از طريق فهرست پيوسته (اپك)    

 


برای جستجو در منابع چاپی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز از طریق وب به آدرس
http://mirzalib.shirazu.ac.ir:8080/web/guest;jsessionid=62FCBE4D109B6B79E2D6F84AD982BB89   مراجعه فرمایید.
در نرم افزار پارس آذرخش تمام کتابهاي فارسي، لاتين، عربي، مجلات فارسي و لاتين و پايان نامه‌هاي موجود در کتابخانه، قابل جستجو است شما مي‌توانيد با انتخاب گزينة مورد نظر خود به عنوان مثال در کتب فارسي مدرک مورد نظر خود را جستجو کنيد.
براي جستجوي منابع در نوار منو نشانگر ماوس را بر گزينه جستجو قرار داده کليک مي‌کنيد فهرستي به شما نشان داده مي‌شود که چند گزينه دارد (جستجوي پيشرفته فارسي. جستجوي پيشرفته‌ي لاتين ، جستجوي پيشرفته فارسي2، جستجوي پيشرفته لاتين2)

 

 فهرست مندرجات