1. تاريخچه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

 

تاريخچه تشکيل کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شيراز به سالهاي 1364- 1365 باز مي‌گردد. تا پيش از آن، اين کتابخانه بخشي از کتابخانه دانشکده علوم (کتابخانه ملاصدرا) محسوب مي‌شد. طي سالهاي ياد شده، مجموعه منابع مرتبط با علوم انساني، علوم اجتماعي و علوم تربيتي کتابخانه ملاصدرا از ساير منابع جدا شد و به کتابخانه ميرزاي شيرازي که بعداً به نام کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه شناخته شد انتقال يافت.

 

ساختمان فعلي کتابخانه در سه طبقه، مساحتي قريب به 11000 متر مربع را در بر مي‌گيرد. طبقه اول به سالن مطالعه، طبقه دوم منابع مرجع، مجموعه کتابهاي فارسي و عربي و لاتين، مجموعه جمعيت شناسي، مجموعه علوم تربيتي، ميز امانت و ميز بازبين اختصاص يافته و در طبقه سوم نيز نشريات ادواري، پايان نامه ها، پايگاههاي اطلاعاتي، بخش سفارش مقاله، مجموعه ايران شناسي پروفسور پوپ، استفاده از طرحهاي غدير و امين، مجموعه اهدايي آقاي عباسپور و مجموعه کودک و نوجوان و بخشهای فنی کتابخانه قرار دارد.

 

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه، در حال حاضر با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان، اساتيد و ساير مراجعان مي‌کوشد با گردآوري و عرضه منابع چاپي و الکترونيک در حوزه‌هاي علوم اجتماعي، علوم انساني و علوم تربيتي پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي مراجعان باشد.

 

  فهرست مندرجات