تورق (BROWSE )

 

از طريق تورق، كاربر با مرور فهرست ها، سياهة عناوين، سرفصل ها، اسامي سازما ن‌ها يا اشخاص و ... به بررسي صفحة پايگاه و جستجوي اطلاعات مورد نياز خود مي‌پردازد .در محيط‌هاي جديد مانند وب به واسطة سرعت بالاي دسترسي و وجود پيوند‌هاي فرامتني، با كليك كردن بر رو‌ي فيلدهاي درنظر گرفته شده، امكان مرور اجمالي منابع براي كاربر به سرعت فراهم شده است . از طريق تورق مي‌توان ليست آرشيو و شماره‌هاي جاري هر مجله را که دانشگاه دسترسي به آنها را فراهم نموده است را ملاحظه نمود.

در بعضي از پايگاههاي اطلاعاتي گزينه BROWSE بر صفحه اصلي قراردارد مثل پايگاه SCIENCE DIRECT که ازطريق تقسيمات الفبايي و يا موضوعي مي‌توان تورق نمود و در تعدادي از پايگاههاي اطلاعاتي گزينه BROWSE از طريق گزينه‌هاي ديگر قابل دستيابي مي‌باشد مثلا" براي تورق درپايگاه EBSCO با طي مراحل زير مي‌توانيم مقالات مورد نياز خودرا مرور نماييم

 

1-روي لينک More بالاي صفحه EBSCOhost کليک نماييد

2-روي لينک Indexes کليک کنيد

3-در کادر Browse an Index گزينه مورد نظر خود را انتخاب نماييد. براي مثال Author

4-در کادر Browse for واژه مورد نظر خود را وارد کنيد. براي مثال : Updike

 

5-روي Browse کليک کنيد نتايج به ترتيب حروف الفبا ليست خواهد شد

  6-با تيك زدن مربع‌هاي خالي و كليك بر add

  گزينه‌هاي مورد نظر را جهت جستجو انتخاب كنيد.

  همچنين مي‌توانيد توسط عملگرهاي منطقي موجود انتخابهاي خود را تركيب نماييد

  7-براي اضافه كردن شاخص جديدي به جستجوي خود مراحل 4 تا 6 را تکرار نمایید

  کلیک کنیدsearch-8

  جهت آگاهي بيشتر کاربران، نحوه آشنايي با سيستمهاي جستجوي دو پايگاه بزرگ EBSCO, SCIENCE DIRECT به صورت گسترده از طريق کليک نمودن بر لينکهاي زير قابل دستيابي است.

                

   


  فهرست مندرجات