جستجوي ساده 

امکان جستجو از طريق عنوان را فراهم مي‌آورد

 

1-كليد واژه مورد نظر را در کادر جستجو تايپ نماييد.

2-کليد جستجو را کليک نماييد

3-ليست کتابهايي که آن کليدواژه در عنوان آنها موجود مي‌باشد را مشاهده نماييد

4-کتاب موردنظر خودرا انتخاب نماييد و آن را به سبد خريد اضافه کنيد

5-خريد نهايي کتاب مورد نظر را تاييد نماييد. .

6-کتاب مورد نظر شما در بخش کتابخانه من وارد مي‌گردد.

7-کتاب مورد نظر خود را از بخش کتابخانه من دانلودنمایید


  فهرست مندرجات