جستجوي پيشرفته  

در جستجوي پيشرفته مي‌توان از طريق کليد واژه موردنظر شامل نام کتاب، موضوع، مولف، ناشر، شابک کتاب مورد نظر را جستجو نمود.

 

1-کليد واژه مورد نظر در کادر جستجو تايپ نماييد

2-کليد جستجو را کليک نماييد.

3-ليست کتابهاي مورد نظررا مشاهده نماييد

4-کتاب موردنظر خودرا انتخاب نماييد و آن را به سبد خريد اضافه کنيد.

5-خريد نهايي کتاب مورد نظر را تاييد نماييد.

6-کتاب مورد نظر شما در بخش کتابخانه من وارد مي‌گردد

7-کتاب مورد نظر خود را از بخش کتابخانه من دانلود نماييد.


  فهرست مندرجات