جستجوي پيشرفته فارسي 

1-انتخاب گزينه "جست و جوي پيشرفته فارسي " از منوي جست وجو

2-ورود اطلاعات منبع مورد نظر در فيلدهاي سرشناسه و يا عنوان

3-فرض کنيد به دنبال کتاب فناوري اطلاعات نوشته عليرضا مقدسي هستيم، مي‌توانيم با استفاده از عملگر "و" يا همان and يا * در بين

4- واژه‌هاي مورد نظر جستجو را محدود کنيم.

5-در قسمت پديد آورنده شخص: مقدسي*عليرضا را تايپ کرده و يا مي‌توان در قسمت عنوان: فناوري* اطلاعات را تايپ کرد

عملگر بين فيلدها به صورت پيش فرض بر کلمه "و " مي‌باشد.

  6-در قسمت همه مدارک کتاب فارسي را انتخاب مي‌کنيم.

  7-کليد Enter را مي‌زنيم

  8-انتخاب دکمه جستجو در سمت راست

  9-پس از نمايش تعداد کتب جست و جو شده، انتخاب دکمه ليست نتيجه جست و جو

  10-انتخاب کتب مورد نظر با دوبار کليک کردن بر آنها در پنجره ليست نتيجه جست و جو (عنوان مورد نظر قرمز مي‌شود)

  11-انتخاب دکمه نمايش در سمت چپ منوي بالاي پنجره

  12-دريافت نمايش معمولي اطلاعات کتب مورد نظر

  13-يادداشت شماره کتاب مورد نظر (شماره ستوني سمت راست صفحه) و تحويل به کتابدار مخزن

  نکته: لازم به ذکر است جهت محدود کردن جستجو از دو فيلد عنوان و سرشناسه استفاده مي‌کنيم.

   

   


  فهرست مندرجات