جستجوي پيشرفته فارسي

1-انتخاب گزينه "جست و جوي پيشرفته فارسي 2" از منوي جست وجو

2-ورود اطلاعات منبع مورد نظر در فيلدهاي سرشناسه و عنوان

3-فرض کنيد به دنبال کتاب فناوري اطلاعات نوشته عليرضا مقدسي هستيم، مي‌توانيم با استفاده از عملگر "و" يا همان and يا * در بين واژه‌هاي مورد نظر جستجو را محدود کنيم.

4-در قسمت تعيين فيلد، فلش کنار فيلد آزاد را باز کرده و عنوان يا سرشناسه را انتخاب مي‌کنيم

5-کلمه فناوري*اطلاعات را در قسمت عنوان تايپ کرده و در قسمت سرشناسه کلمه مقدسي*عليرضا را تايپ مي‌کنيم، کليد Enter را مي‌زنيم.

6-لازم به ذکر است جهت محدود کردن جستجو از دو فيلد عنوان و سرشناسه استفاده مي‌کنيم

7-انتخاب گزينه مورد نظر (کتاب فارسي و يا کتاب لاتين ، مجله و ...) در منوي کشويي سمت راست.

8-انتخاب نوع مدرک از پنجره جست و جو

9-کتاب فارسي را انتخاب مي‌کنيم

10-انتخاب دکمه جستجو در سمت راست.

11-پس از نمايش تعداد کتب جست و جو شده، انتخاب دکمه ليست نتيجه جست و جو.

12- انتخاب کتب مورد نظر با دوبار کليک کردن بر آنها در پنجره ليست نتيجه جست و جو (عنوان مورد نظر قرمز مي‌شود).

13-انتخاب دکمه نمايش در سمت چپ منوي بالاي پنجره.

14-دريافت نمايش معمولي اطلاعات کتب مورد نظر

15-يادداشت شماره کتاب مورد نظر (شماره ستوني سمت راست صفحه) وتحويل به کتابدار مخزن

  نکته: تعيين اپراتورهاي OR ، and در منوي کشويي سمت چپ پنجره جست و جو (در صورت لزوم).


 فهرست مندرجات