جستجوي پيشرفته لاتين 

1-انتخاب گزينه "جست و جوي پيشرفته لاتين " از منوي جست وجو.

2-ورود اطلاعات منبع مورد نظر در فيلدهاي Title , Entry (person) .

3-فرض کنيد به دنبال کتاب Concise encyclopedia of information technology نوشته  Stokes, Adrianهستيم.

4-در قسمت Title: Concise*encyclopedia و در قسمت Main Entry: Stokes*adrian را تايپ کرده و کليد Enter را فشار مي‌دهيم.

5-انتخاب گزينه مورد نظر (کتاب فارسي و يا کتاب لاتين ، مجله و ... ) در منوي کشويي سمت راست Opration پنجره جست و جو.

6-کتاب لاتين را انتخاب مي‌کنيم

7-اانتخاب دکمه search در سمت راست

8-پس از نمايش تعداد کتب جست و جو شده، انتخاب دکمه ليست نتيجه جست و جو

9-انتخاب کتب مورد نظر با دوبار کليک کردن بر آنها در پنجره ليست نتيجه جست و جو (عنوان مورد نظر قرمز مي‌شود).

10-انتخاب دکمه نمايش در سمت چپ منوي بالاي پنجره

11-دريافت نمايش معمولي اطلاعات کتب مورد نظر.

12-يادداشت شماره کتاب مورد نظر (شماره ستوني سمت راست صفحه) و تحويل به کتابدار مخزن

 نکته: تعيين اپراتورهاي OR ، and در منوي کشويي سمت چپ پنجره جست و جو(در صورت لزوم).

  فهرست مندرجات