2جستجوي پيشرفته لاتين 

1-انتخاب گزينه "جست و جوي پيشرفته لاتين2" از منوي جست وجو

2-ورود اطلاعات منبع مورد نظر در فيلدهاي نويسنده، عنوان و... در قسمت‌هاي Main Entry (person), Main Entry (organization) و همچنين در قسمت Title .

3-فرض کنيد به دنبال کتابConcise encyclopedia of information technology نوشته Stokes, Adrian هستيم .

4-در قسمت Field Selection ، فلش کنار Free Search را باز کرده و Title Main Entry , را انتخاب مي‌کنيم.

5-در قسمت Title: Concise*encyclopedia و در قسمت Main Entry: Stokes*adrian را تايپ کرده و کليد Enter را فشار مي‌دهيم

6-انتخاب گزينه مورد نظر (کتاب فارسي و يا کتاب لاتين ، مجله و ... ) در منوي کشويي سمت راست Document Type Selection پنجره جست و جو.

7-کتاب لاتين را انتخاب مي‌کنيم

8-انتخاب دکمه search در سمت راست

9-پس از نمايش تعداد کتب جست و جو شده، انتخاب دکمه ليست نتيجه جست و جو.

10-انتخاب کتب مورد نظر با دوبار کليک کردن بر آنها در پنجره ليست نتيجه جست و جو(عنوان مورد نظر قرمز مي‌شود).

11-انتخاب دکمه نمايش در سمت چپ منوي بالاي پنجره.

12-دريافت نمايش معمولي اطلاعات کتب مورد نظر

13-يادداشت شماره کتاب مورد نظر(شماره ستوني سمت راست صفحه) و تحويل به کتابدار مخزن

 

  فهرست مندرجات