مجموعه علوم تربيتي و روانشناسي


اين مجموعه که از سال 1382 شروع به فعاليت نموده با بيش از 6000 عنوان کتاب فارسي، لاتين، پايان نامه، نشريه، لوح فشرده و پرسشنامه مي‌کوشد پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان و اساتيد رشته‌هاي علوم تربيتي، روانشناسي و گرايش‌هاي آن باشد.
مراجعان در صورت نياز به منابع ياد شده، مي‌توانند از طريق جستجوي رايانه اي، کتابهاي مورد نظر خود را جستجو نموده و پس از ارائه مشخصات آن به کتابدار مسئول، کتاب را دريافت کنند و در صورت لزوم، به امانت بگيرند.

  فهرست مندرجات