شرايط عضويت درکتابخانه ديجيتال

دانشجويان عزيز جهت عضويت در کتابخانه ديجيتال مي‌بايست با در دست داشتن کارت دانشجويي خود به بخش اطلاع رساني و مدير کتابخانه ديجيتال سرکار خانم آريانا مراجعه نموده تا نسبت به عضويت آنها اقدام لازم به عمل آيد.

  فهرست مندرجات