طرح امين (امانت بين کتابخانه اي)

طرح امين توافق نامه‌اي رسمي بين تعدادي کتابخانه است که بر اساس آن هر کتابخانه مي‌تواند مدرک مورد نياز کاربران خود را که در مجموعه اش موجود نيست، از طريق مجموعه کتابخانه‌هاي ديگر تأمين کند. تمامي کتابخانه‌هاي دانشگاهها و مراکز آموزشي کشور مي‌توانند در اين طرح شرکت کنند. عضويت در اين طرح دو سال است و قابل تمديد مي‌باشد.كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه شيراز در راستاي خدمات اطلاع رساني جامع تر و سرويس دهي بهتر به اعضا، عضو طرح امين (امانت بين كتابخانه اي) گرديده است.
در قالب اين طرح، هر مدرك مورد نياز مراجعان اعم از كتاب ، مقاله و ... در صورت موجود نبودن در كتابخانه‌هاي دانشگاه شيراز و موجود بودن در كتابخانه‌هاي ساير دانشگاههاي وابسته به طرح امين  تامين مي‌گردد و از طريق بخش سفارش نشريات فارسي كتابخانه مركزي در اختيـار مراجعان قرار مي‌گيرد.
چگونگي استفاده از خدمات طرح امين
متقاضيان استفاده از خدمات طرح امين مي‌بايست به كتابخانه‌‌اي كه در آن عضو هستند مراجعه نموده و در صورت عضو بودن آن كتابخانه در طرح امين از طريق شخص رابط، از خدمات اين طرح استفاده كنند. طرح امين (امانت بين كتابخانه ها) توافقي رسمي است بين تعدادي كتابخانه كه براساس آن هر كتابخانه مي‌تواند مدارك مورد نياز كاربران خود را كه هنگام درخواست در مجموعه اش موجود نيست از مجموعه ديگر كتابخانه‌ها تامين كند.
اين خدمات به شكل زير ارائه مي‌شود :
الف : خدمات امانت: مدرك موجود در يك كتابخانه به كتابخانه ديگر امانت داده مي‌شود.
ب : خدمات تامين تصوير مدرك: كه تصوير (كپي) مدرك موجود در يك كتابخانه براي كتابخانه ديگر تامين مي‌شود.
ج: خدمات تامين مدرک به صورت الکترونيکي: متن مقالات مورد نياز از طريق رايانامه (ئي ميل) دريافت گرديده و به نشاني الكترونيكي متقاضيان ارسال مي‌گردد.
مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران به عنوان هماهنگ كننده طرح اين خدمات را پوشش مي‌دهد و كليه كتابخانه‌هاي عضو، وظيفه دارند بر اساس مقررات و ضوابطي كه مركز تعيين مي‌كند عمل كنند.
مقررات

 • مدت امانت هر مدرك از تاريخ ارسال به كتابخانه تا تاريخ بازگشت به كتابخانه 30 روز بوده و در صورتي كه رزرو نباشد به مدت 15 روز ديگر قابل تمديد است.
 • هزينه خدمات با ارسال بهامُهر  از طرف كتابخانه درخواست كننده به كتابخانه ارائه دهنده خدمات پرداخت مي‌شود.
 • هزينه امانت هر مدرك بيست هزار ريال (000/20) و هزينه تامين تصوير مدرك پانزده هزار ريال (000/15) براي يك تا 30 صفحه از مدرك و براي 31 تا 50 صفحه از مدرك بيست هزار ريال (000/20) مي‌باشد(اين هزينه‌ها از کاربران دانشگاهي اخذ نمي گردد و خدمات به صورت رايگان مي‌باشد).
 • كاربران مدارك مورد نياز خود را پس از جستجو در كتابخانه تحت پوشش طرح امين و يافتن مدارك مورد نياز خود مشخصات مدرك را به رابط طرح در كتابخانه ارائه داده و فرم سفارش مدرك را تكميل مي‌كنند و عملا تقاضاي خود را تحويل رابط مي‌دهند.
 • رابط هم پس از كنترل موارد تكميل شده و چك كردن آن از لحاظ خوانا بودن، درخواست كاربر را به كتابخانه دارنده آن مدرك ارسال مي‌دارد و پيگيري مي‌كند.

فرم درخواست مقاله از طرح امین در سه نسخه از طریق لینکهای زیر قابل ملاحظه می باشد.
نسخه 1                          نسخه 2                                    نسخه 3
به منظور آگاهي از دانشگاههايي كه به طرح امين پيوسته اند به لينک زير مراجعه فرماييد.
 دانشگاه‌هاي تحت پوشش طرح امين
تعريف چند اصطلاح

 • كتابخانه رابط : كتابخانه‌اي است كه وظايف زير را بر عهده دارد:
 • درخواست و تهيه اصل يا تصوير مدرك از ديگر كتابخانه‌هاي رابط براي كتابخانه‌هاي وابسته و متقاضيان خود (کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه).
 • پاسخ به درخواستهاي رسيده از سوي ديگر كتابخانه‌هاي رابط را عهده دار مي‌باشد.
 •  شخص رابط : فردي كه از سوي كتابخانه رابط تعيين مي‌شود و وظايف كتابخانه رابط را در طرح امين به عهده مي‌گيرد.

3. كتابخانه وابسته: كتابخانه‌اي كه از طريق كتابخانه رابط خود، به درخواستهاي متقاضيان خود و درخواستهاي رسيده از ديگر كتابخانه‌ها پاسخ مي‌دهد.
4.  شخص متقاضي: هر يك از اعضاي كتابخانه‌هاي رابط يا وابسته، متقاضي ناميده مي‌شوند.
5. وظايف كتابخانه‌هاي وابسته:

 • درخواست‌هاي متقاضيان استفاده از خدمات طرح را به كتابخانه رابط ارجاع دهند.
 • مدارك مورد نياز كتابخانه رابط را، به شخص رابط امانت دهند.

بها مهربرگي بهادار براي پرداخت هزينه خدمات است كه توسط مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران منتشر مي‌شود كه تنها كتابخانه رابط مي‌تواند در چهار چوب مقررات آن را خريداري كند

 

  فهرست مندرجات