طرح بي ال (سفارش مدرك از كتابخانه بريتانيا )

 BL: British Library

در صورتي که از طريق امين و طرح غدير، امکان دسترسي به مدارک مورد نياز موجود نباشد، مي‌توان از طرح بي ال استفاده نمود. دانشگاه شيراز امکان به امانت گرفتن کتاب از کتابخانه بريتانيا را دارد. اين طرح ويژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري مي‌باشد.
مراحل سفارش مدرك
جهت استفاده از اين طرح و سفارش مدرك فرد متقاضي مي‌تواند به بخش سفارشات كتابخانه دانشكده محل تحصيل خود مراجعه نمايد و فرم سفارش مدرك را از مجري طرح تحويل گرفته و پس از تكميل فرم كه شامل اطلاعات كامل كتابشناختي مدرك مي‌باشد آن را به مجري طرح تحويل دهد تا ادامه مراحل توسط ايشان صورت گيرد. كتابخانه‌هاي دانشگاه شيراز به صورت مستقل مدارك مورد نياز متقاضيان خود را از كتابخانه بريتانيا از طريق كارگزار تهيه مي‌نمايند.

مجري پس از دريافت فرم سفارش، درخواست را از طريق پست الكترونيكي به كارگزار كتابخانه (شركت نسيم ايمان) ارسال مي‌نمايد. كارگزار پس از دريافت ايميل از کتابخانه بريتانيا تا 48 ساعت بعد به وسيله پست الكترونيكي پاسخ مي‌دهد كه مدرك در كتابخانه بريتانيا موجود مي‌باشد يا خير. در صورت موجود بودن مدرك در كتابخانه بريتانيا توسط پست، تصوير مدرك ارسال مي‌گردد كه معمولاٌ دو هفته از زمان ارسال طول مي‌كشد تا مدرك به دست مجري طرح برسد. هزينه پست DHL از دانشجو اخذ مي‌گردد و دانشجو بنا به نياز خود مي‌تواند از كتاب كپي برداري نمايد.

 

  فهرست مندرجات