كتابخانه ديجيتال

 کتابخانه ديجيتال دانشگاه شيراز با در اختيار داشتن 64677 جلد کتاب الکترونيکي به زبان انگليسي آماده ارائه خدمات به دانشجويان و اساتيد ارجمند مي‌باشد. متقاضيان استفاده از اين کتابخانه، با نشاني اينترنتي http://dlib.shirazu.ac.ir وارد کتابخانه ديجيتال شده و به جستجو مي‌پردازند. بهره گيري از اين کتابخانه فقط براي اعضاء امکان پذير است. جهت عضويت، دانشجويان بايستي با ارائه کارت دانشجويي به مسئول کتابخانه ديجيتالي، سرکار خانم آريانا مراجعه نمايند.

 
  فهرست مندرجات