مجموعه ايران شناسي پروفسور پوپ


آرتور اپهام پوپ به سال1881میلادی در شهر فوئینكس ایالت روآیلند امریكا به دنیا آمد. وی تحصیلاتش را در دانشگاه «براون» به سال1906 با گواهینامه كارشناسی ارشد علوم انسانی به پایان رسانید.وی از سال1907 تا 1908 در دانشگاه كوزل به مطالعه پرداخت و از 1909 تا 1911 در دانشگاه هاروارد به تكمیل مطالعات خود در رشته باستان‌شناسی و معماری مبادرت نمود. از سال 1911 تا 1917 با سمت دانشیار در دانشگاه كالیفرنیا به تدریس پرداخت و از آن زمان، به مطالعه و نشر مقالات علمی خود درباره هنر و باستان‌شناسی ایران همت گماشت. پروفسورپوپ ازسال  1925 میلادی به بعد، به‌عنوان مشاور افتخاری هنرهای ایرانی در خدمت دولت ایران فعالیت می‌كرد.
پروفسور پوپ در سال1969.م (هشتم شهریور1348) به سن هشتادوهشت‌سالگی درحالی‌كه ریاست افتخاری «موسسه آسیا» در شیراز را به‌عهده داشت، درگذشت. جنازه‌ وی با احترامات خاص به اصفهان منتقل گردید و در آرامگاه ازپیش‌ساخته‌شده‌اش به خاك سپرده شد.
مجموعه‌پروفسورپوپ مشتمل بر 2782 عنوان کتاب و مجله فارسي و 8972 عنوان کتاب و نشريه لاتين در حوزه تاريخ، تمدن، هنر و باستان شناسي ايران می باشد که از سوي نويسنده ايران شناس و شرق شناس "پروفسور آرتور ايهام پوپ" به دانشگاه شيراز اهداء شده است.

نظام رده بندي اين مجموعه کنگره (LC ) است. مراجعان پس از جستجو و بازيابي منبع / منابع مورد نياز و ارائه مشخصات آن به کتابدار مسئول بخش، مي‌توانند کتابها را مطالعه کنند و يا به امانت بگيرند.

 

 
  فهرست مندرجات