مجموعه جمعيت شناسي

اين مجموعه که از سال 1352 شروع به فعاليت نموده با 2439 عنوان کتاب فارسي و 2259 عنوان کتاب لاتين و همچنین مجموعه آرشيوی 120 عنوان نشريه لاتين و 120 عنوان نشريه فارسي مي‌کوشد پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان و اساتيد رشته‌هاي علوم اجتماعي و گرايش‌هاي آن باشد.
مراجعان در صورت نياز به منابع ياد شده، مي‌توانند از طريق جستجوي رايانه اي، کتابهاي مورد نظر خود را جستجو نموده و پس از ارائه مشخصات آن به کتابدار مسئول، کتاب را دريافت کنند و در صورت لزوم، به امانت بگيرند.

 
  فهرست مندرجات