مجموعه سازمان ملل متحد

دانشگاه شيراز در اواخر دهه 60 ميلادي به عنوان کتابخانه واسپاري سازمان ملل متحد انتخاب شده است و از آن زمان تا كنون، نسخه‌اي از انتشارات آن سازمان و يا تشکيلات وابسته به آن مانند يونسکو، سازمان بهداشت جهاني، سازمان خوارو بار و کشاورزي و يونيسف را دريافت مي‌دارد، اكنون سازمان ملل اسناد خود را بیشتر به روش الكترونيكي بر روی سایت قرار می دهد
با فشاردادن کليد ctrl +کليک بر ماوس (به طور همزمان) بر لينک http://documents.un.org / و يا مراجعه به صفحه پايگاههاي اطلاعاتي در سايت دانشگاه شيراز مي‌توان به سهولت به کليه انتشارات اين سازمان که به زبان انگليسي چاپ و منتشر مي‌شوند، دست يافت.

 
  فهرست مندرجات