رديف

  نام و نام خانوادگي

  بخش

  تلفن تماس

  تلفن مستقیم

  نشاني رايانامه (Email)

  1

  اسماعيل غضنفري

  مدير داخلي كتابخانه

  4322

   

  eghazanfari@rose.shirazu.ac.ir

  3

  الهام  قبادی

  منشی دفتر ریاست

  4310-4330

  6260011

  eghobadi@rose.shirazu.ac.ir

  4

  زهرا مرادي

  امور رايانه اي كتابخانه

  4331

  6460381

  zmoradi@rose,shirazu.ac.ir

  5

  سمیه ابراهیمی

  امور رايانه اي كتابخانه

  4339

  6460381

  sebrahimi@rose.shirazu.ac.ir

  6

  مهرنوش رزم آرا

  سفارش کتاب

  4337

  6460381

  mrazmara@rose.shirazu.ac.ir

  7

  مهتاب دهقان

  فهرست نويسي فارسي

  4334

   

  mdehghan@rose.shirazu.ac.ir

  8

  مريم پاسالاري

  مجموعه کودک و نوجوان

  4348

   

  mpasalari@rose.shirazu.ac.ir

  9

  نصرت تاج شهريزي

  فهرست نويسي لاتين

  4346

   

  nshahrizi@rose.shirazu.ac.ir

  10

  ثريا شيرازي

  آماده سازي كتب

  4335

   

  spourshirazi@rose.shirazu.ac.ir

  11

  الهام امامي

  سفارش پایگاههای اطلاعاتی و نشريات لاتين

  4338

  6460381

  eemami@rose.shirazu.ac.ir

  12

  فروغ پورعماد

  سفارش نشريات فارسی

  4336

  6460381

  fpouremad@rose.shirazu.ac.ir

  13

  طاهره آريانا

  بخش اطلاع رسانی

  4344

   

  tariana@rose.shirau.ac.ir

  14

  محمد حسين كارآمد

  ميز توزيع و گردش كتاب

  4314

   

  mkaramad@rose.shirazu.ac.ir

  15

  قاسم رمضاني

  ميز توزيع و گردش كتاب

  4312

   

  ghramezani@rose.shirazu.ac.ir

  16

  انسیه  مدنیان

  مجموعه علوم تربیتی

  4345

   

  Madanian_ah@yahoo.com

  17

  تقویان

  ميز توزيع و گردش كتاب

  4312

   

  Sa_taghavian@yahoo.com

  18

  سمیه یاری پور

  مجموعه علوم تربیتی

  4345

   

  syaripour@shirazu.ac.ir

  19

  هما عزيزي

  بخش مرجع

  4316

   

  hazizi@rose.shirazu.ac.ir

  20

  بدرالسادات زمرديان

  مجموعه های خاص

  4325

   

  bzomorodian@rose.shirazu.ac.ir

  21

  نعمت اله جهانفرد

  نشريات ادواري

  4324

   

  njahanfard@rose.shirazu.ac.ir

  22

  رضا حيدري

  بخش پایان نامه

  4317

   

  rheidari@rose.shirazu.ac.ir

  23

  مژده رودكي

  مخزن لاتين

  4315

   

  makyroodaki@yahoo.com

  24

  حميد بردبار

  مخزن فارسي

  4319

   

  hbordbar@rose.shirazu.ac.ir

  25

  محمد علي ثقفي

  مخزن فارسی

  4326

   

   

  26

  علي زارعي

  مخزن فارسی

  4388

   

  alizaraye@yahoo.com

  27

  سعدي دهقان

  ميز بازبين

  4323

   

   


   

  فهرست مندرجات