نحوه دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي ( مجلات و کتب الكترونيكي)   

دسترسي به مجلات و پايگاههاي الكترونيكي دانشگاه شيراز از طريق سايت دانشگاه شيراز ميسر مي‌باشد و نيازي نيست براي استفاده از آنها به سايت شرکتهای واسطه (رزنت و يا دانشيار)مراجعه گردد .
براي دسترسي، پس از ورود به سايت دانشگاه شيراز ( http://www.shirazu.ac.ir/ ) در سمت چپ صفحه بر گزينه لينکها كليك نموده وگزينه پايگاههاي اطلاعاتي را انتخاب نماييد. شش گزينه شامل 1. پايگاههاي اشتراکي 2. پايگاههاي اطلاعاتي آزمايشي 3. پايگاههاي اطلاعاتي دسترسي آزاد 4. اخبار و اطلاعيه 5. کتابخانه ديجيتال 6. موضوعات تحت پوشش مشاهده مي‌گردد. با کليک نمودن بر هر گزينه، پايگاههاي موجود نمايش داده مي‌شوند و با دوبار کليک کردن بر نام هر پايگاه وارد محيط آن پايگاه خواهيد شد.
معرفي هر پايگاه به همراه توضيحاتي در مورد موضوع ، وضعيت دسترسي به آنها (تمام متن يا چكيده) و پوشش زماني آنها، قابل مشاهده مي‌باشد. شما مي‌توانيد با كليك بر هر كدام از پايگاهها، موضوع و يا مقاله مورد نظر را جستجو نماييد. 

 
  فهرست مندرجات