نكاتي درباره جستجو در اپك كتابخانه   

1-قبل از انتخاب منبع مورد نظر به قسمت پايين برگه توجه کنيد. در صورتي که کتاب در امانت باشد در قسمت وضعيت، کلمه " در امانت " ذکر شده است و در صورتي که کتاب صحافي و يا جزء گمشده‌ ها باشد در قسمت محل نگهداري برگه "صحافي" يا " گمشده ها" نمايش داده مي‌شود.

2-چنانچه کتاب مورد نظر در امانت باشد جهت رزرو آن مي‌توانيد با کليک بر گزينه رزرو و درج شماره دانشجويي يا شماره عضويت خود نسبت به رزرو آن اقدام نمائيد.

3-به هنگام يادداشت شماره راهنماي کتاب به علائم زير دقت نمائيد.

علامت

مجموعه

محل نگهداري

نوع استفاده

پژ

مجموعه پژوهشي     

طبقه سوم

مطالعه در محل (امانت ممنوع)

ع

مجموعه اهدايي عباسپور  

طبقه سوم

مطالعه در محل (امانت ممنوع)

ک

مجموعه کودک و نوجوان 

طبقه سوم

مطالعه در محل (امانت ممنوع)

ت

تز (پايان نامه)      

طبقه سوم

مطالعه در محل (امانت ممنوع)

م

مرجع         

طبقه دوم

مطالعه در محل (امانت ممنوع)

عر

مجموعه عربي         

طبقه دوم

مطالعه در محل و امانت

 

4-در زمان تايپ به املاي کلمات دقت نماييد

5-به هنگام جست و جو از حروف اضافه مثل " به، از، در، و..." استفاده نکنيد و فقط از کلمات کليدي استفاده نماييد. 

جهت آشنايي بيشتر کاربران توضيحات به صورت فايل pdf نيز از طريق لينک زير قابل دستيابي است.

راهنمای جستجوی پارس آذرخش 

 
  فهرست مندرجات