مجموعه پژوهشي


مجموعه‌اي است متشکل از کتب نفيس، منحصر بفرد و با ويژگيهاي خاص، که از ساير مجموعه‌ ها جدا شده و تنها جهت استفاده آن دسته از دانشجويان و مراجعان که به تحقيق و پژوهش مي‌پردازند، گردآوري و حفظ مي‌شود.
اين دسته از کتابها که با نشانه "پژ" در آغاز شماره راهنماي کتب فارسي و CS" " براي آثار لاتين مشخص شده اند، امانت داده نمي شوند، اما همانند ساير منابع چاپي، مي‌توان از آنها در محل استفاده نمود. بدين منظور، نخست، از طريق جستجوي اطلاعات در رايانه‌هاي جستجو ، شماره و مشخصات اثر مورد نظر را به دست آوريد و به مسئول مربوطه تحويل دهيد.

 

  فهرست مندرجات