نشريات


در بخش نشريات، 2053 عنوان نشريه فارسي و 1352 عنوان نشريه لاتين موجود است . مجموعه نشريات فارسي و لاتين با نظام الفبايي مرتب شده و در قفسه‌ها قرار گرفته اند. اين بخش از دو قسمت "نشريات جاري" و "آرشيو" تشکيل شده است. در قسمت جاري روزنامه‌ها و مجلات جديد و در قسمت آرشيو، شماره‌هاي قديمي (منابع گذشته نگر) حفظ و نگهداري شده و در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.
مراجعان بايستي عنوان يا عناوين مجله يا روزنامه مورد نظر خود را ابتدا از طريق رايانه ‌هاي جستجو واقع در طبقه اول کتابخانه جستجو نمايند و با ارائه دوره و شماره مجله مورد نياز به مسئول بخش، نشريه مورد نياز خود را دريافت کنند. نشريات امانت داده نمي شوند و تنها در محل کتابخانه مي‌توان از اين دسته از منابع استفاده نمود. تهيه کپي از مطلب يا مطالب مورد نياز دانشجو، مجاز مي‌باشد.
بايد دقت داشت كه بسياري از مجلات اشتراكي دانشگاه شيراز در پايگاه ‌هاي اطلاعاتي فارسي و لاتين نیز قابل دسترس هستند. با توجه به سرعت و سهولت جستجو در پايگاه های اطلاعاتی در مقايسه با نسخ چاپی نشریات، بهتر است كاربران گرامي نخست، پايگاه هاي اطلاعاتي را جستجو نمایند و در صورتي كه مجله مورد نظر به صورت ديجيتالي موجود نباشد، به جستجوي مجلات چاپي بپردازند.

 

  فهرست مندرجات